WSFiZ została założona w 2001 roku w Warszawie. Ma status uczelni niepublicznej. Oferuje wykształcenie z dziedziny administracji, finansów i rachunkowości, politologii, prawa oraz psychologii. Uwzględniona została również możliwość zdobywania wykształcenia w języku angielskim. Nauczanie odbywa się na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych. Dodatkową formą kształcenia są rozmaite szkolenia (w tym kursy przygotowawcze do uzyskania certyfikatów językowych). Uczelnia posiada ponadto uprawnienia do przeprowadzania egzaminów Cambridge English. Studenci Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w kołach naukowych (Kole Naukowym Psychologii Kryminalnej, Kole Naukowym Psychologii Sportu, Kole Naukowym Psychologii Seksualnej, Kole Naukowym Psychologii Mediów i Reklamy RE-MEDIA i wielu innych), Akademickim Związku Sportowym czy Akademickim Biurze Karier. Przy szkole działa ponadto biblioteka, Academic Language Centre, a także dom studenta.