Radomska WSH jest prywatną szkołą wyższą o szerokim profilu kształcenia. Działa od roku 1998. Obecnie kandydatom na studia proponuje się wykształcenie I stopnia (Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Informatyka, Pedagogika, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie) oraz II stopnia (Administracja, Pedagogika), oferując szereg interesujących specjalności. Studenci pobierają naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu edukuje również na poziomie podyplomowym i podczas kursów umożliwiających zdobycie certyfikatów informatycznych (w zakresie oprogramowania Inventor, projektowania i instalacji sieci strukturalnych 3M, a także ETS, CAD i in.). Na najambitniejszych czekają wykłady otwarte, cykliczne spotkania z osobistościami ze świata polityki czy mediów, konferencje, akcje tematyczne (np. Dni Afryki, Dni Kultury Europejskiej), jak również Samorząd Studencki, który reprezentuje interesy studentów przez władzami uczelni oraz organizuje imprezy o charakterze rozrywkowym i charytatywnym.