WSHiFM jest niepaństwową warszawską uczelnią, która na swego patrona wybrała Fryderyka Skarbka – polskiego ekonomistę, pisarza, działacza społecznego i politycznego. Szkoła kształci od roku 1995. Na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Finansów oraz Wydziale Turystyki prowadzi się zajęcia w języku polskim lub angielskim na kierunkach: Ekonomia (studia licencjackie i magisterskie) Finanse i Rachunkowość (studia licencjackie), Turystyka i Rekreacja (studia licencjackie). Uczelnia organizuje również studia podyplomowe z zakresu zarządzania, rachunkowości i finansów, turystyki biznesowej oraz studia MBA (Master of Business Administration). Na najambitniejszych czekają wymiany studenckie (realizacja programu Erasmus lub umów z poszczególnymi uczelniami zagranicznymi) oraz szkoły letnie organizowane z innymi placówkami naukowo-dydaktycznymi, zaś pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności oferują Biuro Wspierania Rozwoju Zawodowego Studentów i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.