logo wyższa szkoła informatyki stosowanej i zarządzaniaWyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (Warsaw Information Technology) powstała w Warszawie w 1996 roku z inicjatywy Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych (od początku patronuje jej Polska Akademia Nauk). Posiada status uczelni niepublicznej. Szkoła kształci na kierunkach Administracja, Grafika, Informatyka i Zarządzanie (dla studentów przewidziane są różnorodne specjalności, np. E-administracja, Zaawansowane multimedia). Prowadzi w tym zakresie również studia podyplomowe. Przy uczelni funkcjonuje biblioteka, Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Klub Absolwenta WIT, Akademicki Związek Sportowy. Studenci mogą rozwijać się również poprzez działanie w kołach naukowych i udział w konferencjach oraz uczestnicząc w płatnych stażach zawodowych czy programach Socrates i Erasmus (co umożliwia wymianę studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami spoza Polski). Promowane są ponadto konkursy i szkolenia organizowane dla studentów. Natomiast do systematycznej nauki motywują rozmaite stypendia, w tym Nagroda Rektora i stypendium WIT dla najlepszych kandydatów.