Początki funkcjonowania WSIZiA – niepaństwowej, warszawskiej uczelni sięgają roku 1999. Jej kadra naukowo-dydaktyczna realizuje zajęcia w ramach studiów I i II stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Administracja oraz studia licencjackie i inżynierskie na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Logistyka, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzone są również studia podyplomowe oraz kursy i warsztaty dla młodzieży z zakresu dziennikarstwa, logistyki oraz bezpieczeństwa. Na uczelni wydawane są Zeszyty Naukowe, odbywają się konferencje, działa biblioteka, Biuro Karier i Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów, a także organizacje studenckie – Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji i radio akademickie. Na zainteresowanych czekają ponadto stypendia zagraniczne, wymiany studenckie oraz inne możliwości wyjazdu dzięki prężnie prowadzonej współpracy z placówkami spoza Polski.