WSKPiSM to działająca od 2005 roku warszawska niepaństwowa uczelnia o profilu humanistycznym. W jej ofercie edukacyjnej można znaleźć różne specjalności i specjalizacje kierunków: Dziennikarstwo, Pedagogika, Stosunki międzynarodowe, Studia politologiczne, Filologia angielska, Filologia rosyjska, Filologia japońska i Filologia hiszpańska. Nauka pobierana jest w trybie dziennym i zaocznym. Absolwenci szkoły otrzymują tytuł licencjata. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe z zakresu różnych dziedzin pedagogiki, zarządzania, bibliotekoznawstwa, doradztwa zawodowego itd. Warszawska Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych – poprzez aktywność swoich studentów i pracowników – włącza się w najrozmaitsze inicjatywy, np. konferencje naukowe (Sacrum i profanum w polityce, Polski Zjazd Filozoficzny) czy periodyki (e-kwartalnik „Nowa Paideia”). Z kolei zadania związane ze wsparciem finansowym słuchaczy szkoły realizuje Samorząd Studencki, którego przedstawiciele reprezentują też interesy studentów w Senacie WSKPiSM.