WSKFiT to działająca od 1999 roku w Pruszkowie prywatna uczelnia o profilu sportowym i turystycznym. Patronką została obrana lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska – Halina Konopacka. Zainteresowani podjęciem edukacji I stopnia mogą wybrać studia na kierunku Wychowanie fizyczne, Turystyka i rekreacja, a także Administracja. Uczelnia organizuje również studia magisterskie (Wychowanie fizyczne), podyplomowe (np. Administracja, Trener II klasy w zakresie pływania oraz piłki nożnej, Artystyczne formy rekreacji ruchowej) i kursy specjalistyczne (m.in. instruktora fitness aerobiku, lekkoatletyki, samoobrony, menedżera sportu, survivalu). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie mogą skorzystać ze wsparcia finansowego – zapomóg materialnych, stypendium socjalnego, stypendium nagradzającego osiągnięcia naukowe (rektorskiego) oraz sportowe. Do ich dyspozycji oddano również Akademickie Biuro Kariery Zawodowej.