Wyższa Szkoła Mazowiecka jest uczelnią o statusie niepublicznym, która działa od 2004 roku. Obecnie prowadzone są tu zajęcia w ramach kierunku Fizjoterapia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym). Szkoła wspiera swoich studentów finansowo – rok rocznie przyznawane są zapomogi, stypendia socjalne, specjalne (przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) oraz rektorskie (za wysokie osiągnięcia w nauce). Z kolei osoby zainteresowane doskonaleniem w formie praktyk i staży oraz wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności w celach finansowych mogą skorzystać ze wsparcia Uczelnianego Klubu Pracy i Biura Karier. Ich oferta skierowana jest nie tylko do studentów szkoły, lecz również jej absolwentów. Mogą oni skorzystać z konsultacji w dziedzinie doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz w kwestii prawa pracy, jak również darmowych szkoleń i warsztatów o tematyce związanej z rynkiem pracy. WSM realizuje także program współfinansowany ze środków UE „Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”.