WSM to działająca od 1995 roku warszawska prywatna uczelnia o szerokim spectrum nauczania. Powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie (jej założycielem był Stanisław Dawidziuk). W ramach studiów I stopnia kształci m.in. na kierunku Administracja, Informatyka, Bezpieczeństwo Narodowe, Europeistyka, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Pedagogika. Umożliwia też kontynuowanie nauki na studiach magisterskich z zakresu Administracji, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania, Pedagogiki oraz na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wyższa Szkoła Menedżerska stawia sobie za cel aktywowanie swoich studentów – mają oni zatem dostęp do rozmaitych warsztatów i kursów, mogą korzystać z programów wymiany studenckiej itd. Przy uczelni działa też: Biuro Praktyk, Biuro Karier, Studium Języków Obcych, Praski Uniwersytet III Wieku, dom studencki i in.