WSNSiT jest szkołą wyższą o statusie niepublicznym, która działa od 2007 roku. W ofercie edukacyjnej można znaleźć różne specjalności kierunku: Administracja, Budownictwo, Filologia, Pedagogika, Kosmetologia, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne. Uczelnia umożliwia też dalszą edukację na kursach i szkoleniach, a także studiach magisterskich (Zdrowie Publiczne) i podyplomowych. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, w niektórych przypadkach również w trybie kształcenia na odległość e-learnig). Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu wpisuje się też w krajową i zagraniczną działalność naukową – jej kadra organizuje lub współorganizuje konferencje naukowe, realizuje projekty unijne – oraz dydaktyczną: obejmuje patronatem szkoły ponadgimnazjalne, organizuje przedmaturalne kursy (bezpłatne), stworzyła Akademię Życia Społecznego i Akademię Geniusza (inicjatywa skierowana dla gimnazjalistów). Przy szkole działają też inne organizacje, m.in.: Biuro Karier, koła naukowe, Samorząd Studencki.