Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim powstała w roku 2007 staraniem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Na patrona wybrano Józefa Majkę – duchownego Kościoła Katolickiego, znawcę etyki życia gospodarczego i filozofii społecznej. Szkoła ma uprawnienia do prowadzenia edukacji na studiach licencjackich w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, socjologii i pedagogiki. Studenci pobierają naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dodatkowe wykształcenie można zdobyć podczas studiów podyplomowych (z dziedziny pedagogiki, dyplomacji, zarządzania, socjoterapii czy bezpieczeństwa), a także dokształcić się w czasie rozmaitych szkoleń współfinansowanych ze środków UE (w ramach realizacji projektu „Akademicka Kuźnia Talentów Biznesowych”). Przy uczelni działa Samorząd Studencki, Koło Naukowe Pedagog, organizowane są konferencje naukowe. Przewidziano również różnego typu formy wsparcia materialnego dla studentów – od stypendiów po ulgowe i promocyjne opłaty za pobieranie nauki.