Historia Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP sięga roku 1995. Z inicjatywą utworzenia tej niepaństwowej uczelni wyszły osoby redagujące czasopismo „Ruch Pedagogiczny”, a patronat nad nią objął Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zainteresowani podjęciem edukacji I lub II stopnia w zakresie pedagogiki czy pracy socjalnej mogą wybrać studia na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury, Praca socjalna, Pedagogika społeczna – wsparcie rodziny i praca w środowisku lokalnym itp. W ofercie edukacyjnej znajdują się ponadto studia podyplomowe oscylujące wokół podobnej tematyki. Na najambitniejszych poza standardowymi zajęciami czeka Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe (SKAN), wolontariat, działalność w Samorządzie Studenckim, konferencje krajowe i zagraniczne, zespół instrumentalno-wokalny „Tymczasem” i wiele innych inicjatyw. Przy uczelni funkcjonuje ponadto biblioteka, Biuro Karier i Infolinia dla Wychowawcy.