WSP powstała w Warszawie w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Promocji Sp. z o.o. Jest uczelnią prywatną, która kandydatom oferuje interdyscyplinarne studia licencjackie na następujących specjalnościach: Komunikacja elektroniczna, Marketing rozrywki, Projektowanie multimedialne, Reklama, anglojęzyczne studia licencjackie w zakresie Business English & Communication oraz studia magisterskie na specjalnościach: Reklama i Public relations. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe (motywowanie personelu, organizacja wydarzeń i sponsoringu, zarządzanie reklamą etc.). By umożliwić szerokie spectrum edukacji teoretycznej i praktycznej, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie zapewnia specjalistyczną bazę lokalową, wyposażoną w odpowiedni profesjonalny sprzęt. Studenci mogą też angażować się w rozmaite inicjatywy – działalność naukową (koła naukowe, konferencje, seminaria) i praktyczną (produkcja własnych filmów reklamowych, udział w konkursach), a także rozwijać swoje zainteresowania (warsztaty tematyczne).