Osoby zainteresowane studiami z zakresu działań rehabilitacyjnych lub zasad żywienia mogą odbyć edukację w WSR (uczelni niepaństwowej funkcjonującej od 2007 roku), która oferuje zdobycie wykształcenia I i II stopnia na kierunku Fizjoterapia oraz I stopnia na kierunku Dietetyka. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia umożliwia też dalszą edukację na kursach i szkoleniach, a także studiach podyplomowych oraz prowadzi zajęcia w ramach Ratownictwa Medycznego (na prawach szkoły policealnej). Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie dba o jak najszerszy rozwój intelektualny i praktyczny swoich studentów poprzez zapewnienie wyspecjalizowanej kadry naukowo-dydaktycznej, biblioteki, platformy e-learning, umożliwienie różnych form praktyk, utworzenie Studenckiego Koła Naukowego, Biura Karier i in. Z drugiej strony podczas studiów znajdzie się również czas na relaks i zabawę – przy uczelni działa Klub Akademicki Arteria oraz Sekcje Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej Klubu Uczelnianego AZS.