WSSMiE została powołana do życia w 1997 roku w Warszawie. Jest uczelnią niepaństwową.
W ofercie edukacyjnej można znaleźć różne specjalności kierunku Politologia (Administracja rządowa i samorządowa, Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo, Edukacja publiczna, Polityka zdrowotna w Polsce i UE i wiele innych). Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (licencjackie) i niestacjonarnym (licencjackie i magisterskie). Prowadzona jest również nauka na dalszych etapach kształcenia – uczelnia proponuje szereg studiów podyplomowych oraz kursy. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki mocno wpisuje się też w działalność naukową – jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji (np. Sacrum i profanum w polityce, Teoria polityki – aspekt filozoficzny, teologiczny, religioznawczy i społeczny), wydaje e-kwatralnik „Człowiek, Świat, Polityka”. Ponadto jest Międzynarodową Agencją Pośrednictwa Pracy i ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Language Assessment.