WSSFiT powstała w roku 2005 w Brwinowie pod Warszawą jako Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów. Obecnie prowadzone są tu studia licencjackie na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Dla studentów dostępne są następujące specjalności: Zarządzanie produkcją filmową i telewizyjną, Komunikacja medialna i reklama, Manager kultury i rozrywki, Sztuki filmowe. Uczelnia umożliwia też dalszą edukację na studiach podyplomowych: Kształtowanie wizerunku publicznego. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (również z wykorzystaniem technik i metod e-learningowych). W trosce o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych uczelnia zatrudnia profesjonalną kadrę (m.in. prof. Joannę Senyszyn, prof. Edwarda Linde-Lubaszenkę, dr Monikę Świątkowską), a także – na mocy porozumienia – wykorzystuje infrastrukturę Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie (przede wszystkim studia telewizyjne i pracownie specjalistyczne).