W 2001 roku została powołana w Warszawie WSTE. Obecnie uczelnia – obok Collegium Varsoviense, Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego, Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu – należy do konsorcjum uczelni niepublicznych „Futurus”. Kandydatom proponowane są studia I stopnia w dziedzinie stosunków międzynarodowych (licencjackie) i informatyki (inżynierskie). Przy uczelni działa również Akademia Profesjonalnej Edukacji Konsorcjum Uczelni FUTURUS, która oferuje studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. Z myślą o najszerszym rozwoju intelektualnym i zawodowym swoich studentów szkoła oddaje do ich dyspozycji profesjonalny kampus akademicki (w tym bibliotekę) , Biuro Karier oraz umożliwia wsparcie dydaktyczne poprzez platformę edukacyjną eFuturus (działa tu Ośrodek Kształcenia na Odległość – OKnO). Na studentów czeka też wsparcie materialne – poza standardowymi stypendiami otrzymywanymi z budżetu państwa, najzdolniejsi nagradzani są stypendiami sponsorowanymi ze źródeł zewnętrznych.