WSTI jest warszawską prywatną szkołą wyższą o profilu informatycznym, która powstała z inicjatywy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia edukacji na studiach inżynierskich z zakresu informatyki (wśród specjalności znajdują się: grafika komputerowa i DTP, informatyka medyczna, projektowanie aplikacji mobilnych, projektowanie aplikacji multimedialnych, sprzedaż technologii i usług informatycznych, testowanie oprogramowania). Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych umożliwia również odbycie studiów anglojęzycznych. Studenci pobierają naukę w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Uczelniana infrastruktura obejmuje – obok sal wykładowych i ćwiczeniowych – profesjonalne laboratoria komputerowe. Natomiast osoby zainteresowane szerszym rozwojem mogą wpisać się w działalność Koła Naukowego „Sophos” lub Samorządu Studenckiego, wysłuchać wykładów otwartych (naukowych i popularnonaukowych), brać udział w konkursach i konferencjach studenckich.