Pasjonaci sportu, którzy chcą związać swoje życie zawodowe z zainteresowaniami mają do dyspozycji studia w WSTS, która w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym kształci przyszłych licencjatów na kierunku Sport (wśród specjalizacji proponuje Sporty wrotkarskie, Wakeboard, Taniec sportowy). W ofercie edukacyjnej znajdują się ponadto studia podyplomowe (Aktywizacja osób starszych, Dziennikarstwo sportowe i PR sportu, Trener I klasy, Trener II klasy, Trener osobisty, Trener osoby niepełnosprawnej, Wychowanie fizyczne i in.) oraz kursy (instruktorskie i trenerskie związane z różnorodnymi dyscyplinami sportu, a także kursy pedagogizacji). Uczelnia zapewnia również dostęp do materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej. Studenci Wyższej Szkoły Trenerów Sportu w Warszawie rozwijają i promują swoje talenty w ramach zajęć oraz podczas udziału w obozach, zawodach sportowych, imprezach o charakterze sportowo-kulturalnym, a także krajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach.