WSTiJO powstała w roku 2003 staraniem Jadwigi Barbary Moroz. W jej murach kształcą się na studiach licencjackich socjolodzy (specjalność: Socjologia rynku mody, Pomoc społeczna), angliści (specjalność: Język angielski w dziennikarstwie sportowym, Język angielski w dziennikarstwie społecznym, Translatoryka, Język angielski w biznesie), filolodzy hiszpańscy (specjalność: Język hiszpański w biznesie i turystyce, Język hiszpański w mediach i dziennikarstwie). Uczelnia ma także uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na kierunku Turystyka i rekreacja (specjalność: Komunikacja Medialna w Turystyce, Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym, Gospodarka Turystyczna w Regionie i in.). Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną – bibliotekę, aule ze sprzętem multimedialnym, pracownie lektoratowe, komputerowe i gastronomiczną. Działają tu też koła naukowe i koła zainteresowań, organizowane są wycieczki krajoznawcze, obozy oraz wyjazdy na targi turystyczne.