Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej jest prywatną uczelnią, która na swego patrona wybrała Zygmunta Glogera – polskiego historyka, etnografa i podróżnika. Działa w Wołominie od roku 2005. Zajęcia prowadzone są w ramach niestacjonarnych studiów I stopnia z ekonomii (specjalność: rachunkowość i controlling, handel zagraniczny) i filologii (anglistyka, specjalność: nauczyciel języków obcych, tłumacz). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Studenci pobierają naukę także na studiach podyplomowych (Reżyseria teatrów niezawodowych, Logopedia medialna). Działa tu też Mistrzowska Szkoła Technik Aktorskich oraz prowadzone są kursy przygotowawcze dla kandydatów na uczelnie aktorskie. WSWMiR w Wołominie nawiązała współpracę z placówkami zagranicznymi, m.in.: Państwowym Uniwersytetem Wołyńskim w Łucku, Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Drohobyczu, Uniwersytetem w Palermo, Birmingham International College oraz Trent Education Centre, Akademią Rolniczą w Nalczyku.