Osoby zainteresowane studiami z zakresu zarządzania, informatyki czy ekonometrii mogą odbyć edukację w WSZiM, niepaństwowej uczelni, która kształci w Sochaczewie od roku 1997. Powstała z inicjatywy Jerzego Krupy. Szkoła oferuje kandydatom dzienne i zaoczne studia licencjackie na kierunku zarządzanie oraz informatyka i ekonometria, z możliwością wyboru interesujących specjalności. Nauczanie odbywa się także na studiach podyplomowych z zakresu coachingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania, zaawansowanej obsługi MS Windows i wiele innych. Uczelnia mieści ponadto Uniwersytet Trzeciego Wieku i Centrum Egzaminacyjne firmy Pearson Language Tests (PLT). Z myślą o najszerszym rozwoju intelektualnym i zawodowym swoich studentów szkoła powołała bibliotekę, udostępnia materiały dydaktyczne i testy, prowadzi kursy wyrównawcze z matematyki, a także wpisała się w z program MSDN AA (ma dostęp do najnowszych produktów firmy Microsoft, zaś jej studenci – możliwość zainstalowania pewnych produktów na własnych komputerach).