Uczelnia Heleny Chodkowskiej jest niepubliczną warszawską szkołą wyższą, której patronuje jej założycielka – pedagog i polityk. Została założona w 1992 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Obecnie studenci w trybie dziennym i zaocznym pobierają naukę I i II stopnia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia w biznesie, zarządzanie, a także odbywają jednolite magisterskie studia z psychologii, psychoseksuologii i prawa. Pewnym novum jest zaoczny kierunek psychologia dla magistrów (dla osób, które ukończyły studia magisterskie z pedagogiki, pedagogiki specjalnej i resocjalizacji). Dodatkowe wykształcenie można zdobyć podczas studiów podyplomowych, które prowadzi ściśle współpracujące z uczelnią Studium Studiów Podyplomowych. Przy Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej działa też biblioteka, platforma e-learningowa, Akademickie Biuro Karier, Studenckie Biuro Porad Prawnych, jak również sekcje sportowe i koła naukowe.