WSZP w Warszawie jest uczelnią o statusie niepublicznym, która działa od 2001 roku (powstała z inicjatywy Janusza Przepiórskiego). Kadra naukowa realizuje zajęcia w ramach studiów I stopnia na kierunkach: socjologia i zarządzanie. Studenci mogą wybrać specjalizację Zarządzanie Kapitałem Ludzkim lub Media i Komunikacja Społeczna (bez względu na kierunek studiów). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzone jest również kształcenie na dalszych etapach kształcenia – uczelnia proponuje uzupełniające studium pedagogiczne i szereg studiów podyplomowych w Warszawie, a także – w ramach współpracy z firmą SEKA S.A. – w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i in. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie stawia sobie za cel motywowanie swoich studentów do nauki poprzez udostępnienie do ich dyspozycji biblioteki, e-biblioteki, jak również platformy e-learningowej. Uczelnia umożliwia również odbycie studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.