WSZKiPZ została założona w 2000 roku staraniem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Ma status uczelni niepublicznej. W ramach studiów I stopnia kształci na kierunku Kosmetologia (studia licencjackie, specjalność: Kosmetologia estetyczna, SPA & Wellness, Podologia itp.) i Inżynieria Produktów FMCG (studia inżynierskie, specjalność: Produkty apteczne, Kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej). Umożliwia też kontynuowanie nauki na studiach magisterskich z Kosmetologii (specjalność: Kosmetologia estetyczna, SPA & Wellness) oraz na studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studentów do pracy motywują stypendia naukowe, w tym przyznawane z własnego funduszu stypendialnego uczelni. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie to nie tylko działalność dydaktyczna, lecz również naukowa. Szkoła organizuje konferencje i seminaria naukowe, zaś jej pracownicy prowadzą badania, których wyniki publikują między innymi w uczelnianym periodyku „Cosmetology Today”.