Na terenie województwa opolskiego funkcjonuje kilka uczelni publicznych oraz niepublicznych. Najważniejszymi są: państwowy Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska. To samodzielne uczelnie, które każdego roku kształcą tysiące studentów z obszaru województwa, a także pobliskich regionów kraju. Dodatkowo skupionych tu jest jeszcze kilka prywatnych uczelni, oferujących naukę w różnych trybach studiowania. Dużą renomą odznacza się Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, której celem jest kształcenie przyszłej wykwalifikowanej kadry medycznej. Zapotrzebowanie na tego rodzaju personel w naszym kraju wciąż rośnie, ale niejeden student uczelni myśli także o wyjeździe poza granice Polski. Województwo opolskie ciągle nie przestaje inwestować w edukację, otwierają się zatem nowe szkoły wyższe, będące samodzielnymi jednostkami lub działające na zasadach filii znanych uniwersytetów. Region opolski gwarantuje możliwość rozwoju i rozpoczęcia kariery zawodowej, dla tych studentów, którzy ambitnie myślą o własnym zawodzie.