Głównym celem powstałej w 2003 roku uczelni jest kształtowanie przyszłej kadry medycznej zgodnie z wymaganiami rynku oraz standardami Unii Europejskiej. To pierwsza zawodowa szkoła tego typu w kraju i pierwsza w województwie opolskim. Studia I stopnia obejmują kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne oraz kosmetologia. Studia II stopnia można ukończyć jedynie na kierunku pielęgniarstwo. Uczelnia organizuje także ciekawe kursy dokształcające. Niektóre z nich finansowane są z funduszu EFS. Można się tu więc nauczyć jazdy konnej z elementami hipoterapii, a także opieki geriatrycznej i paliatywnej. W ramach programu Erasmus, studenci mają możliwość zapoznać się z systemem kształcenia na zagranicznych uczelniach i odbyć ciekawą praktykę w innym kraju. To szansa na zdobycie kontaktów oraz poznanie tajników zawodu w zupełnie innym środowisku. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, to jednak przede wszystkim wysoki standard nauczania bez żadnych opłat.