Uczelnia, której początków należy się upatrywać w latach 70` ubiegłego wieku prezentuje wciąż rosnący poziom nauczania, zgodny z europejskimi wymogami. Na Politechnice Opolskiej funkcjonują cztery instytuty: Innowacyjności Procesów i Produktów, Matematyki i Fizyki, Organizacji Procesów Wytwórczych oraz Techniki Rolniczej i Leśnej. Proponowane tu kierunki są odpowiedzią na wciąż zmieniający się rynek i stanowią dobry start dla tych, którzy interesują się poszczególnymi dziedzinami. Inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, technika rolnicza i leśna, edukacja techniczno-informatyczna, to tylko niektóre z dostępnych na uczelni kierunków. Politechnika Opolska daje swoim studentom możliwość skorzystania z praktyk studenckich odbywających się poza granicami kraju w ramach programów Erasmus oraz Socrates. To jedyna i często niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się i stać się przez chwilę studentem zagranicznej uczelni. Wielu studentów z tego korzysta, co jest bardzo mile postrzegane przez późniejszych pracodawców.