Szkoła zawodowa w Krośnie powstała w 1999 roku dzięki wysiłkom kadry pracowniczej kilku największych uczelni w województwie małopolskim oraz w Rzeszowie. Uczelnia działa na zasadzie zawodowych szkół państwowych, których w naszym kraju wciąż brakuje. Funkcjonuje tu kilka Instytutów: Gospodarki i Polityki Społecznej, Humanistyczny, Kultury Fizycznej oraz Politechniczny. Ten ostatni swym poziomem dydaktycznym niemal dorównuje słynnej Politechnice Rzeszowskiej. Szeroka oferta kształcenia zapewnia studia stacjonarne oraz niestacjonarne, a także studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Studenci mogą ponadto skorzystać z ciekawej możliwości pobierania nauki na współpracujących z uczelnią uniwersytetach zagranicznych, w ramach programu Erasmus. Do dyspozycji są także jednostki ogólnouczelniane, czyli Studium Języków Obcych, Pedagogiczno-Humanistyczne, Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Wychowania Fizycznego i Sportu. Na uczelni organizowane są liczne konferencje, a dobrze wyposażona biblioteka stoi otworem dla każdego studiującego tu żaka.