Województwo podkarpackie słynie z najlepszej uczelni, jaką jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Co roku kształci się tu ponad 15 tys. studentów pragnących uzyskać wysoki poziom wiedzy technicznej i poszerzyć własne zainteresowania. Na Politechnice Rzeszowskiej można pobierać naukę na sześciu wydziałach: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Budowy Maszyn i Lotnictwa, Chemiczny, Elektrotechniki i Informatyki, Matematyki i Fizyki Stosowanej, Zarządzania, Kształcenia Lotniczego. To najbardziej nowoczesna szkoła na południu naszego kraju. Aby móc dołączyć do grona studentów trzeba dysponować ogromną wiedzą, a także zdrowiem. Dotyczy to szczególnie kierunków związanych z lotnictwem, czyli najchętniej wybieranych. Absolwenci uczelni są bardzo poszukiwani na rynku, pracodawcy oferują im etat jeszcze w trakcie trwania studiów. Na Politechnice dużą uwagę przywiązuje się do nauki języków obcych oraz wychowania fizycznego, które staną istotnymi umiejętnościami w przyszłej pracy inżynierów.