Szkoła jest najstarszą w województwie podkarpackim uczelnią niepubliczną. Powstała w 1995 roku i posiada szereg zalet, które odróżniają ją od innych tego typu uczelni w Polsce. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jako jedna z 16 pozostałych szkół niepublicznych (pośród ponad 330 w kraju) ma uprawnienia nadawania tytułu doktora prawa. To wielka zaleta, która przyciąga studentów chcących poszerzać własną wiedzę z tego zakresu. Administracja, bezpieczeństwo publiczne oraz prawo, to kierunki, na jakich mogą studiować kandydaci ubiegający się o miejsce w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Tryb studiów pozostaje do ich wyboru, oferowane są studia stacjonarne oraz niestacjonarne, a ukończyć je można z tytułem licencjata lub magistra, w przypadku prawa, także doktora. Szkoła oferuje ponadto praktyki i bardzo niskie opłaty za studia. Bogata infrastruktura uczelni, to efekt starań menadżerów nią zarządzających oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Uczelnia jest wciąż rozwijana, czego przykładem może być nowy obiekt Collegium Securitis, gdzie znajdują się nowoczesne sale dydaktyczne.