Łomża nie należy do dużych miast, jednak posiada szkołę agrobiznesu, która plasuje się na wysokich miejscach w rankingach szkół wyższych. W 2004 i 2005 roku zyskała 3 miejsce w Polsce wśród uczelni niepaństwowych. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest członkiem wielu organizacji państwowych, m.in.:Federacji Izb Rolnych, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Międzynarodowej Organizacji Rozwoju Regionalnego w Baptai czy Krajowej Rady Uczelni Niepaństwowych. Oferuje naukę na kilku kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, informatyka, rolnictwo, towaroznawstwo, pielęgniarstwo oraz edukacja techniczno-informatyczna. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Szkołę można ukończyć z tytułem licencjata, inżyniera oraz magistra na wybranych kierunkach. Przy uczelni działa wydawnictwo, biuro karier, Uniwersytet złotego wieku, akademickie liceum oraz akademicka szkoła ponadgimnazjalna. Wyższa Szkoła Agrobiznesu to zatem bardzo dobry wybór, dla tych którzy wahają się nad wyborem szkoły w regionie podlaskim.