Matematyka oraz Informatyka zawsze były niedocenianymi dziedzinami wiedzy i niknęły lub traciły na popularności wśród nauk humanistycznych. Tym bardziej cieszy fakt, że ten stan rzeczy ulega szybkiej zmianie i również nauki ścisłe, mimo że trudne, zyskują na uwadze wśród kandydatów na studia. Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej powstała w 1996 roku z inicjatywy profesor matematyki, co było niezwykle dobrym pomysłem. Uczelnia wciąż się rozwija i być może nie plasuje się jeszcze na wysokich pozycjach ogólnopolskich rankingów, jednak przed nią ogromne perspektywy. Obecnie na uczelni studiuje ok 300 studentów. Mają do dyspozycji studia stacjonarne oraz zaoczne, na kierunkach: informatyka, matematyka oraz logistyka. Każdy z nich posiada dodatkowe specjalności, co pozwala studentom rozwijać swoje indywidualne zdolności według interesujących ich profili. Na uwagę zasługuje bardzo rozbudowany system stypendialny, zaplecze socjalne i niewysokie koszta nauki. O rozwoju uczelni świadczy choćby jej infrastruktura, jak nowoczesne pracownie komputerowe i wyposażona biblioteka.