Województwo Pomorskie oferuje szeroką gamę Uczelni zarówno państwowych, jak i niepublicznych. Wiele kierunków się jednak powtarza i stanowią raczej tradycyjną propozycje, szczególnie z dziedzin humanistycznych i ekonomicznych. Do wyjątków należą te, które gwarantują bardzo specjalistyczną, zawodową wiedzę. Pomorze stanowi niezwykle atrakcyjny region, gdzie studenci cenią sobie możliwość pobierania nauki, ze względu na bliskość morza, duży potencjał rozwojowy i szeroki rynek pracy. Obszar nadmorski cechuje mały procent bezrobocia, z tego względu absolwenci Uczelni chętnie osiedlają się na tych terenach. Wielość Szkół niepublicznych świadczy ponadto o chęciach do dalszego kształcenia, jakimi charakteryzują się młodzi ludzie, nawet za dość wysoką cenę. Uniwersytety państwowe cieszą się tu wysokim prestiżem i dobrą pozycją w ogólnopolskich rankingach. Niewątpliwą zasługą jest dobrze wyszkolona kadra, pragnąca przekazać swoim podopiecznym gruntowną wiedzą w określonej dziedzinie.