Ateneum jest prywatną uczelnia wyższą, która próbuje rywalizować z uczelniami państwowymi, oferując cała gamę kierunków nauczania o profilu ekonomicznym i humanistycznym. Usytuowana w ścisłym centrum Gdańska została utworzona w 2004 roku. Główną jej misją jest nieść kaganek oświaty w sposób jak najbardziej nowatorski, przygotowując tym samym studentów do dynamicznych zmian i rozwijającego się świata. Uczelnia oferuje nauczanie na 3-letnich studiach I stopnia (studiach zawodowych), na 2-letnich studiach II stopnia (magisterskich studiach uzupełniających) oraz na studiach podyplomowych. Do wyboru przyszłych kandydatów pozostaje jeden z kierunków filologicznych: anglistyka, filologia włoska lub angielska. Poza tym politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, pedagogika, nauka o rodzinie. Studia podyplomowe obejmują takie kierunki, jak np. mediacje sądowe i pozasądowe, wiedza o kulturze i edukacja medialna, polityka i zarządzanie oświatą czy oligofrenopedagogika-edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.