Gdańska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną powstałą w 2002 roku. Kształci studentów na studiach I oraz II stopnia, a także na studiach podyplomowych. Dużym ułatwieniem jest możliwość pobierania nauki na dwóch wydziałach zamiejscowych W Słupku oraz Olsztynie. Kandydaci wybierają jeden z wielu dostępnych kierunków, administracyjnych, ekonomicznych czy inżynierskich, jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka i zarządzanie transportem itp. Bardzo ciekawym pomysłem jest kierunek z pogranicza sztuk manualnych – wzornictwo przemysłowe mający przed sobą dużą przyszłość, czasem niedoceniany przez przyszłych studentów. Uczenia ma do zaproponowania także atrakcyjne zajęcia dodatkowe. Są to koła naukowe rozwijające zainteresowania menadżerskie, socjologiczno-filozoficzne, public relations i oczywiście sportowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę uczelni państwowych, z Uniwersytetu Gdańskiego, Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni itp.