Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa została utworzona w 2003 roku, jako niepubliczna wyższa szkoła zawodowa. Studia mają podkreślać rolę kultury regionalnej i folkloru, do którego nawiązuje nawet budynek, w którym usytuowana jest Szkoła. Można się tu kształcić na czterech kierunkach studiów: Socjologia, Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo oraz Ekonomia. Każdy z nich oferuje dodatkowo wąskie specjalności, po ukończeniu których łatwiej znajduje się atrakcyjną pracę. Rekrutacja odbywa się w sposób tradycyjny, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Opłaty semestralne wynoszą od 1500 do 1800 zł. Studenci mają szansę uzyskania wysokiego stypendium socjalnego oraz naukowego. Do dyspozycji studentów pozostaje biblioteka z dużą ilością woluminów. Uczelnia proponuje także studia podyplomowe, których jednym z kierunków jest: Praca z ofiarą i sprawcą przemocy domowej. Przy Szkole działa ponadto Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszący się niesłabnącą popularnością.