Gmach Politechniki Gdańskiej, który należy minąć przejeżdżając przez jedną z ważniejszych dzielnic Gdańska, jest niemal wizytówką miasta. Nie chodzi tu bynajmniej o samą architekturę budynku, lecz wielość mądrych głów, które codziennie rano spotykają się na wykładach, laboratoriach i ćwiczeniach. Studenci politechniki należą do wybitnych specjalistów, którzy po ukończeniu wybranego kierunku, zawsze o charakterze ścisłym, stanowią atrakcyjny narybek dla wielu pracodawców ceniących sobie wysoki profesjonalizm kadry pracowniczej. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz wyboru kierunków zarówno tych popularnych, jak i zupełnie niszowych. Jako jedyna Politechnika w kraju otworzyła unikatowy kierunek: inżynieria mechaniczno – medyczna. To co odznacza uczelnie na tle innych, to wysoka specjalizacja, doskonała kadra oraz bardzo dobrze wyposażone pracownie techniczne. Bliskość morza czyni ją niezwykle atrakcyjną, a poziom gwarantowanej wiedzy jest tu niewątpliwie wysoki.