Pomorska Szkoła Wyższa to jedyna Uczelnia na Ziemi Kociewskiej. Budynek przystosowany jest do nowoczesnego systemu kształcenia. Wyposażony w sale komputerowe i nowy sprzęt do dyspozycji studentów. Absolwenci szkoły cieszą się dobrą renomą w całym województwie. Studenci kształcą się tu na kilku kierunkach: politologia, logistyka, pedagogika, administracja oraz turystyka i rekreacja. Administracja to studia o profilu praktycznym, logistyka natomiast oferowana jest w formie studiów licencjackich lub inżynierskich. Rekrutacja odbywa się na zasadzie zgłoszeń. Przyjmowani są ci kandydaci, którzy odpowiednio wcześnie złożą dokumenty aplikacyjne oraz posiadają dobre wyniki egzaminu maturalnego. Opłata semestralna za naukę na tej niepublicznej Uczelni wynosi 1750 zł. Przy Szkole działa biuro karier, którego głównym zadaniem jest pomoc w w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami, organizowanie praktyk, akcje informacyjne, prowadzenie rozmów doradczych i współpraca pomiędzy instytucjami.