Powiślańska Szkoła Wyższa dawniej znana była pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie. Powstała w 1999 i od tego czasu nieprzerwanie świadczy usługi w zakresie kształcenia studentów. Naukę pobiera się tu na dwóch Wydziałach: Wydziale Zarządzania i Wydziale Nauk o Zdrowiu. Ten ostatni dzieli się na kierunki: Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne. W ramach obu kierunków organizowane są praktyki zagraniczne. Uczelnia pomaga absolwentom w znalezieniu pracy, głównie za granicą. Wydział Zarządzania, to głównie specjalności ekonomiczne, biznes elektroniczny i doradztwo emerytalne. Szkoła oferuje także studia podyplomowe na nowych, atrakcyjnych kierunkach, z których warto wymienić: Studium Coachingu, Zarządzanie Projektami, Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne czy Akademia Menadżersko-Prawno-Finansowa. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc jest ograniczona. W Szkole mieści się także Niepubliczna Szkoła Policealna oraz Centrum Języków Obcych.