Sopocka Szkoła Wyższa powstała w 1999 roku. Wyspecjalizowała się w nauczaniu rachunkowości i zarządzania finansami. Oferuje wysoki poziom dydaktyki. Usytuowana jest w Sopocie i jako Wydział zamiejscowy w Chojnicach. W Sopocie mieści się wydział Ekonomiczno-Społeczny, który kształci w obrębie trzech kierunków: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia i Europeistyka. W ich ramach natomiast, student ma do wyboru wiele kierunków. Jednym z nich jest np. Skarbowość. Uczelnia gwarantuje bardzo praktyczną wiedzę w dziedzinach współczesnej ekonomii. Zatrudnia wysokiej rangi specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni. W Chojnicach studenci uczą się na kierunkach: Ekonomia oraz Europeistyka. W Sopocie, w jedynej Szkole niepublicznej na Pomorzu dodatkowo uruchomiono Wydział Architektury, który spełnia wszystkie wymagane standardy kształcenia. Szeroka gama specjalności oznacza, że Uczelnia charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem do nauki, co przekłada się na efektywność nauczania.