Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji powstała w 1998 roku z myślą o kształceniu w nowatorskim stylu na kierunkach, które liczą się dziś w świecie. Oferuje bardzo ciekawy i odmienny program studiów, ze względu na ciekawe kierunki, jakie ma do zaoferowania przyszłym studentom. Spotkamy tu Chinoznawstwo, Japonistykę, Finanse i Rachunkowość, Dyplomację, Prawo, Ochronę Zdrowia i wiele innych. Nowością są Porty Morskie w Międzynarodowym Obrocie Gospodarczym, Międzynarodowy Rynek Sportu prowadzone w systemie licencjackim i uzupełniających studiów magisterskich. Na uwagę zasługuje także dość nowatorski i rzadko spotykany na innych Uczelniach kierunek: Międzynarodowy Rynek Motoryzacyjny nauczany 5- letnio. Opłaty za naukę wahają się w zależności od preferowanego przez kandydata kierunku. Prawo, to koszt ok 4 tys. zł. za semestr nauki. Jest to jednak Uczelnia prestiżowa, dlatego warto ponieść taką cenę, aby uczyć się na kierunkach, jakich nigdzie indziej nie doświadczymy.