Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości od niedawna funkcjonuje pod skróconą nazwą Szkoła Wyższa w Sopocie i usytuowana jest w jednym z najbogatszych nadmorskich miast Polski. Otoczenie Szkoły jest zatem bardzo atrakcyjne, co także stanowi pewną motywację dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia. To Uczelnia niepubliczna, która rekrutację prowadzi na następujących kierunkach: Turystyka i rekreacja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Gospodarka przestrzenna. Każdy z nich oferuje kształcenie na jednej z kilku dostępnych specjalności. Są to jednak wyłącznie studia I stopnia. Dodatkowo Uczelnia oferuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla wszystkich chętnych oraz praktyki zawodowe, które są częścią edukacji zawodowej studentów. Organizowane są w motelach, pensjonatach, hotelach, wszędzie tam, gdzie studenci mogą zapoznać się z praktyczną wiedzą dotyczącą funkcjonowania obiektów turystycznych. To najlepszy sposób na pogłębienie wiedzy i sprawdzenie własnych umiejętności.