Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania powstała już w 1995 roku, jednak wówczas funkcjonowała pod inną nazwą. Dzięki akceptacji przez władze Nowej Hanzy zmieniła nazwę na tę używaną obecnie. Jej głównym celem jest kształtować młodych studentów, by w przyszłości mogli współtworzyć społeczeństwo europejskie. Głównym kierunkiem jest Zarządzanie prowadzone w ramach studiów licencjacki, niestacjonarnych. Do wyboru kandydatów pozostaje jedna z siedmiu specjalności, pośród których nowością jest Menadżer Bezpieczeństwa Cywilnego; Transport, Spedycja, Logistyka. Uczelnia oferuje kursy językowe na wysokim poziomie. Wyspecjalizowała się w nauczaniu trzech języków: angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Po ukończeniu nauki w WHSZ absolwent będzie miał wiedzę dotyczącą organizacji przedsiębiorstwa oraz jego funkcjonowania, co pozwoli mu podjąć pracę w charakterze specjalisty średniego szczebla zarządzania. Może także uzupełnić swoje wykształcenie kontynuując naukę na studiach magisterskich w innej Uczelni niepublicznej.