Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu powstała w 1994 roku. Oferta kształcenia dotyczy zarówno studiów I stopnia, jak i II stopnia– magisterskich, uzupełniających. Rekrutacja przebiega niemal identycznie, jak w każdej Uczelni niepublicznej. Należy złożyć komplet dokumentów, uiścić bezzwrotne wpisowe i czekać na odpowiedź. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, więc jeśli aplikujemy odpowiednio wcześnie, mamy większe szanse przyjęcia. Uczelnia kształci studentów na kilku kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Administracja, Logistyka, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Zarządzanie, Prawo oraz obco brzmiące Projektowanie Aktywności Społecznej. Istnieje także możliwość skorzystania z kształcenia w języku angielskim, choć to raczej propozycja dla obcokrajowców. Dodatkowo Szkoła organizuje liczne szkolenia w ramach samodokształcania, kursy na aplikacje, certyfikaty informatyczne oraz studia podyplomowe. Licealistom oferuje kursy przygotowujące do matury. Nie bez znaczenia jest także współpraca zagraniczna Uczelni.