Historia Wyższej Szkoły Finansów i Administracji sięga początku lat 90`, kiedy to powstał zamysł utworzenia Uczelni. Wpis do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Zawodowych zyskała w 2001 roku i od tej pory kształci studentów na kierunku zarządzanie. Szkoła mieści się w Gdyni, usytuowana w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego. Pierwszym krokiem jest licencjat, czyli studia I stopnia. Obrona dyplomu upoważnia do kontynuowania nauki w systemie magisterskim. Studenci otrzymują tu praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw. W późniejszym etapie mogą także wybrać jedną ze specjalności, jaką oferuje Uczelnia. To m.in. zarządzanie kosztami ochrony środowiska i ekologii, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie logistyką, zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem, i wiele innych. Na Uczelni dostępne jest ponadto bardzo bogate instrumentarium, dostęp do wiedzy odbywa się na wysokim, nowoczesnym poziomie, o czym świadczą zajęcia warsztatowe i dostęp do technologii e-lerningowych.