Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku oferuje naukę na kierunku Gospodarka przestrzenna. Studenci mają do wyboru pięć specjalności, m.in. Zagospodarowanie przestrzenne, Wycena i zarządzanie nieruchomościami czy Rewitalizacja miast i wsi. Rok temu uruchomiono kolejny kierunek: Geodezja i Kartografia, która dzieli się na cztery specjalności: Geodezja inżynieryjna, Geodezja i nawigacja satelitarna, Geodezja rolna i leśna, a także zintegrowane systemy informacji przestrzennej. Dodatkowo WSIG oferuje studia podyplomowe, jak Architektura krajobrazu, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, projektowanie zintegrowane budynków zrównoważonych, projektowanie domów pasywnych. Komputerowe wspomaganie itp. Studenci zyskują gruntowną wiedzę zawodową z atrakcyjnych dziedzin. Uczelnia jest dumna, że jej absolwenci nie mają większych trudności w znalezieniu pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Nauka w Szkole jest płatna, jednak proponuje atrakcyjne ceny kształcenia oraz stypendia i bezzwrotne zapomogi. Rekrutacja polega na złożeniu aplikacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i dobre wyniki egzaminu maturalnego.