Szkoła kształcąca aspirantów w zawodzie technika pożarnictwa jest jedyna uczelnią tego rodzaju w Polsce. Stanowi ewenement oferując wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu pożarnictwa. Tym bardziej jest wyjątkowo cenna, a możliwość pobierania nauki w tej placówce jest dużym wyróżnieniem. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, to szkoła dla wybranych. Warunkiem ubiegania się o miejsce w dwuletnim policealnym studium zawodowym jest doskonałe zdrowie, wiek do 23 lat, a także dobre wyniki i dyplom ukończenia szkoły średniej. Co roku szkoła przyjmuje w swoje szeregi ok. 90 kandydatów, a chętnych nigdy nie brakuje. Złożenie dokumentów jeszcze nie uprawnia do zaszczytnego tytułu studenta. Dodatkowo należy zdać egzamin sprawnościowy i teoretyczny, a także wykazać się umiejętnością pływania. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą szkoleniową z poligonami do ćwiczeń gaśniczych, ratownictwa technicznego, wysokościowego oraz chemiczno-ekologicznego. Dużym atutem jest gwarancja pracy po ukończeniu szkoły, ponieważ uchodzi ona za bardzo prestiżową.