Szkoła powstała w 2005 roku, co oznacza, że nauka opiera się o najnowsze laboratoria oraz wysokie standardy nauczania dyktowane przez nowoczesny rynek pracy oraz współczesne trendy. Największym atutem Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach jest fakt, że kształci studentów, którzy poszukiwani są na rynku pracy. Dzieje się tak ze względu na współpracę pomiędzy uczelnią oraz zakładami i przedsiębiorstwami, które poszukują tak wysoce wykwalifikowanych pracowników. Uczelnia postawiła sobie za cel głównie kształcenie konkretnych umiejętności oraz realizowanie pracy naukowej w praktyce. Studenci wykonują więc na zlecenie różnych firm sprecyzowane projekty techniczno-badawcze. Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach i salach wykładowych, na których korzysta się z najnowocześniejszych środków audiowizualnych. Studia prowadzone są w trybie inżynierskim na kierunku mechatronika, który przygotowuje do projektowania złożonych systemów technicznych i obsługi wyspecjalizowanych programów komputerowych.