Sandomierska uczelnia powstała w 2007 roku jako państwowa szkoła zawodowa. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, to głównie kierunki filologiczne o specjalnościach: język angielski z językiem niemieckim oraz niemiecki z angielskim. Studenci mają ponadto szansę wybrać ogrodnictwo ze specjalnością produkcja ogrodnicza. Studia filologiczne to 3-letni okres kształcenia. Absolwenci są już wówczas uprawnieni do nauczania języka obcego w szkołach czy innych placówkach oświatowych. Zawód nauczyciela nie musi być jednak kresem ich ambicji. Mogą się także odnaleźć w działalności biznesowej zatrudniając się w firmach oraz przedsiębiorstwach świadczących usługę tłumaczeń itp. Głównym celem powstania uczelni było wyrównanie szans i stworzenie perspektyw młodzieży z Sandomierza, która z różnych względów nie może skorzystać z edukacji w większych miastach. Szkoła jest zatem jedyną okazją, by zmierzyć się z kształceniem na akademickim poziomie. Wyspecjalizowana kadra dydaktyczna sprawia, że uczelnia staje się coraz bardziej godna zaufana.